Till Dokumentsamling 1
Till Dokumentsamling 2
Till Dokumentsamling 3

Samling 4

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av vindskydd (2012-04-26)
Under våren 2012 fick vi hjälp av Lars Amrén på Ragundadalen turism med ansökningarna om vindskyddet.
Eftersom vindskyddet är byggt nära Indalsälven krävdes även strandskyddsdispens.

Ansökanvindskydd1.pdf (Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov)

ansokanvindskydd2.pdf (Tjänsteutlåtande Ragunda Kommuns stadsarkitekt)

ansokanvindskydd3.pdf (Beslut Bygg och miljönämnden Ragunda kommun)

kostnadsspecvindskydd.pdf (Kostnadsspecifikation Bygg och miljökontoret)

Vindskyddet behandlades i Bygg och Miljönämnden Ragunda kommun (2012-06-15)

byggomiljovindskydd1.pdf (Ärendebeskrivning bygg och miljönämnd) 

byggomiljovindskydd2.pdf (Tekniskt samråd,kontrollansvarig och beslut) 

byggomiljovindskydd3.pdf (Avslutning samt underskrift)

Strandskyddsdispens beviljas av Länsstyrelsen Jämtlands Län 2012-07-05)

lansstyrvindskydd1.pdf (Beslutet i Länsstyrelsen enligt miljöbalken 19 kap par 3 b)

lansstyrvindskydd2.pdf (Motivering till beslutet samt underskrift av enhetschef)

Överlåtelsen av hängbron från Västerede byamän 2006.
Vid överlåtelsen/köpet av hängbron från Västerede Byamän 2006 upprättades först ett villkorat avtal där Västerede Byamän förband sig att överlåta bron ifall vi erhöll medel till upprustning samt att en godkänd säkerhetsbesiktning utfördes.(januari 2006).I juli 2006 upprättades det formella köpavtalet där föreningen övertog hängbron till en kostnad av en krona.

overlatelsehangbronjan2006.pdf  (Angående överlåtelse av Hängbron i Västerede Ragunda Kommun) 

kopeavtalhangbronsid1.pdf (Objekt,Avtalsparter,Bakgrund,Överlåtelse,Tillträde,Fara,Kostn,Inteckn.)

kopeavtalhangbronsid2.pdf (Utväxling samt bevittnade underskrifter) 

Artiklar i Länstidningen och Östersundsposten 2006-09-04
I samband med invigningen publicerades artiklar i både Östersundsposten samt i Länstidningen.

OP20060904.pdf (Nu kan Hängbrons vänner korsa älven igen)

LTZ20060904.pdf (Hängbro invigdes med en störtskur )