Arbeten med underhåll av hängbron,vindskydd
och tillhörande vandrings leder
.


 Tillsyn Sept 2016           Alla stag och vajrar i ordning inför vintern 9/10-16  / Sverker

För att bron inte åter skall bli ett rivningsobjekt har vi årligen tillsyn och underhåll av den och vindskyddet.  
Se 
här
år 2017 och 2018
     


 :-[ 
År 2004 såg bron ut så här!