Föreningen Hängbrons Vänner har haft årsmöte 23/6-24

Vid mötet bestämdes att vårt medlemsregister måste

uppdateras samt att vi behöver mailadresser till medlemmarna.Därav utskicket  enligt ovan.

Årsavgiften 150 kr enskild medlem eller 200 kr för familj.

Swishnummer:1231699651

Välkommen att besöka hängbron!

//Styrelsen

 


Föreningen Hängbrons Vänner har införskaffat

ställning inför målningsarbeten sommar 2024

foto:Sverker Björnhagen


                                                                           

Ny banderoll vid Hängbroparkeringen  södra sidan.

Tillverkning: J.A.V Skylt& Montage AB Hammarstrand

Foto: Sverker Björnhagen

 

Hängbroparkeringen är belägen längs väg 701 mellan Hannesforsbron och Ragunda Stationssamhälle på Edesmoarna 6 km från Hannesforsbron och 8 km från Ragunda.Stigen ner till bron är 1,1 km.

Foto:Bernt Olsson

Om du vill bidra till brons underhåll kan du lämna ett bidrag med Swish.

Swishnummer:1231699651

 


Välkommen att besöka hängbron!                hemsida:        www.hangbron.com 
                        Facebook :        hängbrons vänner                        Var så god!
           Här är några dagars väder
           vid hängbron och Österede.

klart.se