Angående årsmöte 2020.

På grund av den pågående pandemin är mötet inställt i maj/juni enligt folkhälsomyndighetens instruktioner.

Ifall mötet är möjligt att genomföra senare kommer ny information.

Inbetalningskort för medlemskap 2020 kommer att skickas ut inom kort.

Välkommen att besöka hängbron!

Ragunda kommun AMI 20 maj personaldag
                hemsida:        www.hangbron.com 
                        Facebook :        hängbrons vänner                        Var så god!
           Här är några dagars väder
           vid hängbron och Österede.

klart.se