Små lätta vandringsleder i anslutning till hängbron.
Ta det lugnt, ta en  
!

En populär  stig att vandra på är stigen mellan hängbron och Döda Fallet. Döda Fallets naturreservat ligger 2,5 km norr om hängbron. Man kan följa en gulmärkt naturstig efter norra sidan av älven och komma fram vid Lintjärn en tjärn som blev kvar i den gamla älvfåran  när  döda fallet bildades år 1796. Lintjärn tillhör Döda Fallets naturområde. 

 

På vägen dit passerar man en  rastplats med bänkbord.   Här kan man också se att någon från äldre tid kanske sökt efter användbar malm därav den rostbruna sten marken.  Om man går vidare och håller vänster vid stigval kommer man till Lintjärnens södra ände  och fortsätt över Lintjärnsbäcken så hittar man en informations tavla som tidens tand har gjort ganska oläslig.    Döda Fallets naturstigarDär kan man välja antingen att gå till höger eller vänster. På stigen till vänster kommer man till Kvarnudden.  Namnet Kvarnudden antyder kanske om att det där en gång i tiden har stått en kvarn. Den drevs då säkert av det vatten som forsade fram i den gamla strömfåran. 

    
 Bild på Kvarnudden  foto Inger Olsson     och  bild från Kvarnudden och mot hängbron som man kan skymta längst bort. ( Se uppförstorad del av bilden ) Om man däremot väljer att gå den högra stigen kommer man fram till dessa platser. 

Här är älvens nya dalgång efter Vildhussens framfart.


Andra stigar eller vägar som ofta används.


   

Foto Bernt Olsson                Vägen ner till bron har breddads för transporten av virke inför renoveringen. 

_____________________________

 Stigen upp till väg 701  leder till en nyanlagd parkeringsplats som bekostats av markägaren och Föreningen Hängbrons Vänner.  Stigen ligger till stor del i en dalgång och korsar på ett ställe en liten bäck. Alldeles i närheten finns stora ormbunkar att se för dom som  är intresserade av växter. De kunniga på det området kan säkert hitta även andra arter i den här växtmiljön. 

 

Lite trollskt ser det allt ut här i skogen men just här kördes ända in på 50 talet vintertid med häst och timmerdoningar virke ner till älven. Stockar som så småningom skulle flottas ner till kusten.

< Tillbaka till början på sidan > 

                     

  Parkeringsplatsen vid väg 701 Edesmoarna.
 Härifrån  är det 1,1 km sträcka att gå till bron.

En liten berättelse med anknytning till denna parkeringsplats.