Renoveringen 1
Uppdelad på 4 sidor
 1 / 2 / 3 / 4

Renoveringen av bron men först bildandet av en förening.   
Se  Protokoll 28/11 2005    Vid detta möte bollades flera namnförslag vad föreningen skulle
heta:  
Håkan Lindströms förslag vann!    Föreningen hängbrons vänner blev det!
          Planer för att riva hängbron fanns när trävirket på bron hade ruttnat så mycket att den var livsfarlig att beträda . Västerede Byamän som ägde bron blockerade  tillfarterna till den och satte upp varningsskyltar.  Detta skedde någon gång före år 1990. 

 

 

   År 2004

Här visas avstängningarna och
 brons skick år 2004..
Inga plastband eller plastkoner här inte. 
Man tager vad man haver  sa.......

Avstängningarna var inte bara för att hindra människor från att gå ut på bron.   Bron utgjorde kanske en fara även för djur.

Träforskaren Owe Martinsson som i sin dagliga sysselsättning vid den här tiden ledde projektet Siblarch hos JILU i Bispgården  som främjade utvecklingen och användningen av lärk inom skogsbruk och träkonstruktioner i utomhusmiljön. Han såg vid sina utflykter efter Indalsälven  hängbron som ett bra renoveringsobjekt, att kunna byta ut allt gammalt trävirke till Sibirisk lärk. Anledningen var att kunna visa att lärkträ mycket väl kunde användas i stället för tryck impregnerat virke. 


  

År 2005 påbörjades rivning av bron.  

 

Owe upprättade 14/8 2005  : "Viljeyttring från boende i närområdet".- Vem vill ha kvar hängbron över Indalsälven vid Västerede? Sverker Björnhagen och Håkan Lindström tog in underskrifter från vardera sidan om älven under en vecka i augusti 2005 . Viljeyttring från boende i närområdet gav 63 underskrifter. Man får anta att hen som inte skrev under var oanträffbara eller också inte ville ha bron kvar men då pga kostnadsskäl. Nästan alla ville att bron skulle bevaras på något sätt, men hur? Önskan bland ortsbefolkningen att behålla bron var stort men hos myndigheterna och andra institutioner fanns inget större intresse för hängbron. Men det skulle ändra sig åren 2005 - 2006 skulle bli vändpunkten genom vissa personers intresse som inte gav vika för övermakten.
Se protokoll 12/12 2005          Se tidnings urklipp LT  20/12 2005
Sibirisk lärk skulle bli en del av lösningen till problemet.  Nu var det bråttomt, rivningen av bron hade påbörjats. Allt trävirke från bron hade avlägsnats av säkerhetssjäl och det fanns bara broskelettet kvar. Västerede byamän hade förgäves försökt få hjälp från olika instanser och  kommunen vill inte ta över underhållsansvaret på bron.  
  Se notis från den 20/8 1985        Se även svar 19/10 1988     

 Owe kunde berätta vid mötet den 28/5 2005 att virke var uppsågat för att kapas i längder och läggas på bron och det fanns tillgängligt i Bomsund, Stugun. Värdet på virket var 80 000 kr.  Den  11/3 2006  gjordes en besöksresa till Bomsund för en inventering av virket, därefter träffades man samma dag på Owe kontor för planering.           På bilderna:  Roger, Owe,Sverker och Thure

 

 

Besöket i Bomsund och mötet senare på Owes kontor. Thure Eriksson som var kunnig i brobyggnad berättar här hur man skulle kunna  gå tillväga vid renoveringen.           Tillbaka till början på  Renoveringen 1

 

 Allt noterades noggrant. Kanske skulle det kompletteras något.


Västerede byamän som erbjuder sig att överlåta bron till Hängbrons Vänner för 1 krona.
Men innan detta sker måste dock föreningen säkerställa att erforderliga medel för upprustning 
   kan erhållas 
samt att en godkänd säkerhetsbesiktning av brons bärande delar är utförd.
På ett planeringsmöte  på Jilu Bispgården den 3/5 2006 diskuterades under 2,5 timmars mötestid närstående behov. Bl.a. före den 17/5 skall vajrarna besiktas, -2 snickare anställas under tiden  29/5 - 7/7,  -Förfrågan skall ställas till Vattenfall om lån av barack och fallskydds utrustningar,- Bästa transport av virket och baracken åt broarbetarna ner till hängbron blir med skogsmaskin. Vägen ner skall dessförinnan åtgärdas när det blir tillräckligt hållbart efter tjällossningen.


                              Kontroll av bärkablar den 14 maj 2006

Den 14/5 2006 kom Roger Gustavsson från Inspecta för att utföra röntgen kontroll av dom bärande kablarna.

Han får här hjälp av Sverker att hantera den tunga utrustningen. 

 

  Här kontrolleras kabeln bl.a. där ett träd hade fallit över vid västra landfästet.

 Enl Rogers rapport fanns inga skador.Nytt virke till bron och en barack har kommit för vidare transport ner till älven.

Foto Sverker Björnhagen 

              Virke och barack har tillfälligt ställts på vändplanen vid f.d. Österede anhalt. 
                             för vidare transport med skogsmaskin ner till hängbron
Den 22/5   var järnvägsövergången vid fd. Österede anhalt och  transportvägen  ner till hängbron klar för användning.
  •      Fortsättning se renovering 2     
      
    1 / 2 / 3 / 4