Vildhussloppet 2015
Arrangör Hammarstrands XC
Med start i Hammarstrand och Näset, gemensamt mål vid Döda Fallet.Tyvärr inga foton från hängbron!

 Det första vildhussloppet.  Här befinner sig löparna ca. 4 km. från målet vid Döda Fallet.  Vätskekontroll vid östra sidan av hängbron.

Urklippt från ÖP den 3/6 2015