Vindskyddet

Ett vindskydd fanns också på önskelistan men vem skulle bygga det?  
 Det blev bygdens egen byggmästaren Nils Westman och timrat med stockar av lärk trä.
 Ett bra ställe att ha vindskyddet på är där förr har varit en uppläggningsplats för timmer
 som sen skulle flottas i älven.   Dessutom  med fin
utsikt. ( Fotot taget den 18/10-2006 ) 
  Här förbereds den utvalda platsen av Owe Martinsson och Håkan Lindström.                       


Grunden läggs ut på vilken vindskyddet ska placeras. Owe och Håkan placerar ut grundblocken.Vindskyddet timrades i lärkvirke av Nils Westman på Moarna.
Här under uppförandet hemma på Nisses gård. Roger visar hur det ser ut!


Transporten ner till älven gjordes med hjälp av 2 fyrhjulingar med timmervagnar.

Bild på uppförandet nere vid älven.I förgrunden Nisse Westman timmerman med dymlingar i handen.

Intresset för bygget var stort.

Här sätter Nisse i en dymling.

Håkan och Sverker gör taket klart!

Takbräderna är tillsågade ur lärkträ.


Här är vindskyddet nästan klart.Taket på plats även det i lärk!
Vindskyddet har sponsrats av Länsstyrelsen i Jämtland och vi fick mycket hjälp även från
Destination Ragundadalen-Ragundadalen Turism.Stort tack till dem båda!

Här har vindskyddet börjat komma till användning. 
Eldstad finns men inredningen är inte på plats ännu.


Bänkar för Inredningen tillverkas.


Utsikten från vindskyddet. 

Nu har bänkarna kommit på plats.I stort sett klart!


Bild på skylten som visar att detta vindskydd timrades av Nils Westman Edesmoarna.

 

Ved finns på sidan.Här har Greger varit nere och ordnat för korvgrillning!
För att underlätta för gästerna ordnade han även en yxa och huggkubbe.

     Juni 2013

Även ett vindskydd behöver bygglov.
Detta vindskydd är dessutom uppfört i strandskyddat område på en samfällighet.
Vi ansökte om och fick bygglov som går att se här:                    
vindskyddansökansid1.pdf (ansökan om bygglov för vindskyddet)
          vindskyddansokansid2.pdf (tjänsteutlåtande av Ragundas stadsarkitekt)
       vindskyddbeslutsid3.pdf (bygg och miljönämndens beslut 2012-06-27)